Declaratia unica pentru 2018

Actualizat 16 Mai 2018  Din 11 Mai 2016 Declaratia Unica pentru persoanele fizice nu mai are numarul 212; se numeste simplu Declaratia Unica. Formularul digital, care se poate depune online, se descarca de aici. Noul formular (fara numarul 212) pentru depunere la ghiseu sau prin posta, se descarca de aici. Declaratia unica - privind impozitul pe venit și contributiile sociale datorate de persoanele fizice Contribuabilii care desfasoara activitate in mod individual sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica, sunt obligati sa depuna la organul fiscal competent declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru [...]

By | 2018-05-16T19:30:13+00:00 mai 12th, 2018|Declaratia Unica|3 Comments

Impozitul pe veniturile obtinute de persoanele fizice in 2018

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit sunt urmatoarele: venituri din activitati independente (inclusiv venituri din contracte de activitate sportiva), venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din investitii, venituri din pensii, venituri din salarii si asimilate salariilor, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, venituri din premii si din jocuri de noroc; venituri din transferul proprietatilor imobiliare; venituri din alte surse. In functie de modul de impozitare putem grupa aceste venituri in urmatoarele categorii: Venituri impozitate in sistem real, pe baza datelor din contabilitate; Venituri impuse in baza cotelor forfetare de cheltuieli; Venituri impozitate [...]

By | 2018-05-15T13:32:37+00:00 mai 10th, 2018|Impozitul pe venit|0 Comments

Contributii sociale 2018

1. CAS - Contributia la asigurarile sociale in 2018 (pensie) Procentul de CAS este  25% care se aplica la venitul ales de contribuabil. Persoanele fizice care desfasoara activitati independente si obtin venituri din una sau mai multe surse de venit, sunt obligate sa plateasca contributie de asigurari sociale daca estimeaza (sau obtin) pentru anul curent venituri nete a caror valoare cumulata este cel putin egala cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei. Persoana fizica  face evaluarea  pentru incadrarea ca platitor  de CAS, in functie  de venitul  estimat pentru anul curent (independent de [...]

By | 2018-05-15T13:10:53+00:00 mai 9th, 2018|Contributii Sociale|0 Comments

Declaratia unica pentru activitati independente impuse in sistem real in 2018

Conform Codului Fiscal „Veniturile din activitati independente cuprind veniturile din activitati de productie, comert, prestari de servicii si veniturile din profesii liberale, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.” Venitul net anual din activitati independente se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri, cu exceptia situatiilor in care contribuabilii sunt impusi la norme de venit.   Determinarea si plata impozitului pe venitul anual estimat   Contribuabilii care desfasoara activitati independente au obligatia estimarii venitului net anual pentru anul [...]

Declaratia unica pentru activitati independente impuse la norma de venit in 2018

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente pentru care venitul net anual se stabileste pe baza normelor de venit, au obligatia stabilirii impozitului anual datorat, pe baza declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit corectate, impozitul fiind final. In cazul asocierilor fara personalitate juridica (Intreprinderi Familiale), norma de venit este stabilita pentru fiecare membru asociat. Plata impozitului anual datorat se efectueaza la bugetul de stat, pana la data de 15 martie  a anului urmator celui de realizare a venitului. Pentru contribuabilii impozitati la norma [...]

Venituri din cedarea folosintei bunurilor in 2018

Conform art 83 din Codul Fiscal „veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente. In aceasta categorie sunt incluse veniturile din: I.  venituri din inchierierea bunurilor mobile si imobile, II.  venituri din arendarea bunurilor agricole,   I. Venituri din inchierierea bunurilor mobile si imobile, In aceasta subcategorie sunt incluse venituri din cedarea bunurilor mobile si imobile care pot fi grupate: a) Contribuabilul are incheiate un numar de pana la 5 contracte de inchiriere, [...]

Declaratia unica pentru venituri din drepturi de proprietate intelectuala in 2018

„Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, brevete de inventie, desene si modele, marci si indicatii geografice, topografii pentru produse semiconductoare si altele asemenea”.   Conform OUG 18 din 2018 veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt impozitate: pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri care sunt obligati sa conduca evidenta contabila; pe baza cotelor forfetare de cheltuieli, prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri care nu [...]

Venituri din contracte de activitate sportiva in 2018

  Ordonanta de Urgenta nr 25 din 30 Martie 2018 aduce clarificari si pentru categoria de venituri obtinute in baza contractelor de activitate sportiva. Pana la data de 30 Martie 2018, aceasta categorie de contribuabili era impusa in sistem real si avea obligatia de a conduce contabilitate in partida simpla. Cu intrarea in vigoare a OUG 25 veniturile obtinute din contracte de activitate sportiva se impoziteaza la sursa, impozitul fiind final. Platitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila au si obligatia de a calcula, de a retine si de a plati impozitul [...]

Declararea veniturilor din investitii in 2018

In categoria veniturilor din investitii sunt cuprinse urmatoarele surse de venituri: a) venituri din dividende; b) venituri din dobanzi; c) castiguri din transferul aurului financiar; d) venituri din lichidarea unei persoane juridice. e) castiguri din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate; a) Veniturile sub forma de dividende, inclusiv castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare definite de legislatia in materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cota de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de [...]

By | 2018-05-15T13:12:06+00:00 mai 4th, 2018|Venituri din investitii|0 Comments

Declararea veniturilor din activitati agricole, silvicultura si piscicultura in 2018

Veniturile din activitati agricole cuprind veniturile obtinute individual sau intr-o forma de asociere, (IF), din: cultivarea produselor agricole vegetale; exploatarea plantatiilor viticole, pomicole, arbustilor fructiferi si altele asemenea; cresterea si exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala. Veniturile din silvicultura si piscicultura reprezinta veniturile obtinute din recoltarea si valorificarea produselor specifice fondului forestier national, respectiv a produselor lemnoase si nelemnoase, precum si cele obtinute din exploatarea amenajarilor piscicole. Veniturile din activiati agricole, din silvicultura si piscicultura se impoziteaza in baza normelor de venit sau in sistem real.   a) Impozitare veniturilor agricole pe baza normelor [...]